Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Po čem v besedilu lahko sklepamo, da je Tilko postalo strah, ko je zagledal P-ško cerkev? Odgovori.

Ali je pripovedovalec udeleženec ali opazovalec dogajanja v besedilu? Poved dopolni z ustrezno besedo.

Pripovedovalec je opazovalec dogajanja v besedilu.

Ponovno preberi besedilo in ugotovi, kakšen odnos ima pripovedovalec do Tilke. Izberi pravilni odgovor.

Pripoved je komična. Kaj se je v besedilu najbolj smešno zdelo tebi? Odgovor zapiši v okence.

Kaj v besedilu (še) vzbuja smeh pri bralcu? Označi nepravilna odgovora.

Kako lahko razumemo Tilkovo šalo, s katero se pripoved zaključi: »Za en las je manjkalo, pa bi se bil kmalu oženil.«? Označi pravilni odgovor.

Čeprav je Tilkov poraz prikazan skozi humor, se nam hkrati tudi zasmili. Spomni se, da je Tilka telesno in duševno prizadet fant, in skušaj razložiti, zakaj je njegova usoda tudi žalostna. Odgovor zapiši v okence.

<NAZAJ
>NAPREJ389/547