Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Besedilo Potovalci, ki si ga prebral, je črtica. Kaj je značilno za črtico? Izberi pravilne odgovore.

Kratka pripoved. Srednje dolga pripoved.
Nastopa malo oseb. Nastopa veliko oseb.
Pripoved o enem samem dogodku/doživetju. Pripoved o več dogodkih/doživetjih.
Natančno opisano zaporedje dogodkov. Ni prave zgodbe.
Oriše človekovo razpoloženje. Čutno prikazovanje zunanjosti.

Črtico si spoznal že pri obravnavni Cankarjevega dela Bobi. S pomočjo podatkov iz zgornje naloge skušaj sam napisati definicijo črtice. Pravilnost zapisanega preveri v gumbu Črtica.

Realizem se je prek naturalizma prelil v moderno. Na prehodu med realizmom in moderno in v moderni je ustvarjala tudi Zofka Kveder. Po slogu pisanja je bila blizu Ivanu Cankarju (liričnost), na drugi strani pa je v svoja dela vnašala tudi naturalistične elemente (Potovalci) – natančno in dokumentarno popisovanje predmetnost in izpostavljanje teze, da je človek odvisen od dednosti in okolja.

Kdo so sodobniki Zofke Kveder? Označi tiste avtorje, ki so ustvarjali sočasno s Kvedrovo.

Ivan Tavčar Fran Saleški Finžgar Valentin Vodnik
Niko Grafenauer Ivan Cankar Fran Milčinski

Kdo so avtorji literarnih del na slikah? Pod slike ustrezno vpiši imena avtorjev, ki si jih označil kot sodobnike Zofke Kveder.


 
Fran Saleški Finžgar  
Ivan Cankar   
Fran Milčinski

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.


Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ467/547