Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

4. S katero besedno zvezo je v drugi kitici poimenovana sreča? Zapiši jo.

mehka bolečina

Katero pesniško sredstvo je v tem primeru uporabil pesnik? Odgovori.

Kaj je želel pesnik s to besedno zvezo povedati? Odgovori.


Število doseženih točk: /3

5. Katere besede so v tretji kitici ključne? Izpiši jih in razloži, kaj je z njimi povedano o ljubezni.


Število doseženih točk: /2

6. Kaj v četrti kitici primerja pesnik s čim? Kaj je skupno primerjanima elementoma? Odgovori.

Kako poimenujemo to pesniško sredstvo? Izberi pravilno rešitev.

Primerjanje dveh pojavov na podlagi skupne lastnosti imenujemo {primera.;primerjava.;zamenjava.}


Število doseženih točk: /3

Katera besedna zveza v tej kitici je po tvojem mnenju ključna? Izpiši jo.

se_znova_dvigne_val

Katero sporočilo ljubezni je torej posredovano v tej kitici? Odgovori.


Število doseženih točk: /2

7. Kateri dve kitici sta si podobni? Izberi pravilni odgovor.

Prva in šesta. Druga in tretja. Tretja in peta.

Kaj je skupnega obema kiticama? Navedi dve podobnosti.


Število doseženih točk: /3
<NAZAJ
>NAPREJ538/547