Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Primer raziskovalnega dela

Nitno nihalo

Zanima nas, kako dolžina vrvice nihala vpliva na čas, ki ga nihalo potrebuje, da naredi en nihaj. To je čas, v katerem nihalo prepotuje iz ene skrajne lege v drugo in nazaj. Imenujemo ga nihajni čas.

Najprej si postavimo nekaj hipotez, to so možni odgovori na zastavljen problem. Npr. "Dolžina vrvice in nihajni čas nihala bosta premo sorazmerna." ... Zatem pregledamo informacije o problemu v literaturi in ga rešimo še eksperimentalno.
Za eksperiment določimo postopek in potrebščine. Razmisli, kaj bomo potrebovali.

Pri izbrani dolžini ($40\;\rm{cm}$, $30\;\rm{cm}$, $20\;\rm{cm}$ in $10\;\rm{cm}$) izmerimo nihajni čas. Na posnetku lahko spremljaš izvedbo eksperimenta. Nihajni čas nihala na posnetku lahko preveriš tudi sam s štoparico.

Kako čim natančneje določiti čas enega nihaja?

Meritve vpišemo v preglednico in jih predstavimo v grafu odvisnosti nihajnega časa od dolžine nihala.

Rezultate meritev še analiziramo. Ustrezno dopolni spodnje besedilo.

Nihajni čas se z dolžino nihala veča (veča, manjša). Ta odvisnost ni (je, ni) premo sorazmerna. Če dolžino nihala 4-krat povečamo, se nihajni čas 2 -krat poveča. Hipotezo smo ovrgli (potrdili, ovrgli).
<NAZAJ
>NAPREJ4/260