Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Fizika (grško: fysis — narava) je znanost, ki razlaga naravne pojave in je tesno povezana z drugimi naravoslovnimi vedami. Znanstvena odkritja v fiziki so zelo pripomogla k hitremu tehnološkemu razvoju v medicini, tehniki, astronomiji ...
Znanstveniki svoje razlage podkrepijo s poskusi ali eksperimenti in matematičnimi modeli.

Pri fiziki bomo največkrat poskušali razumeti naravne zakone. Do znanstvenih razlag bomo poskušali priti na dva načina:

a) Teoretični način: na podlagi znanih dejstev oziroma eksperimentalnih rezultatov iščemo logične povezave med količinami, s katerimi opišemo naravne procese, in napovedujemo teoretična spoznanja, ki so podlaga eksperimentalnemu delu.

b) Eksperimentalni način:  izberemo najprimernejše pripomočke in metodo za izvedbo poskusa, natančno opazujemo potek eksperimenta, merimo in urejamo podatke in pregledno predstavimo rezultate z znanstvenimi spoznanji.

Ob zastavljenem problemu si naredimo načrt dela:

  • postavimo nekaj hipotez, ki so možni odgovori na zastavljen problem,
  • zberemo informacije o problemu iz literature in drugih virov,
  • izberemo postopek merjenja in potrebščine,
  • natančno merimo in sistematično beležimo meritve (preglednica),
  • predstavimo (graf, slika, posnetek ...) in analiziramo meritve (opišemo graf, potrdimo ali ovržemo hipoteze, razmislimo o uporabnosti meritev, predstavimo nova spoznanja, nakažemo razširitev problema za nove raziskave ...)

Rešitev posameznega problema nam poraja vedno nova vprašanja in nas žene k novim raziskavam. Prav takšen način dela nam lahko pomaga postati uspešen znanstvenik.

<NAZAJ
>NAPREJ6/260