Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zemlja ima en naraven satelit. Tega imenujemo Luna. Polmer Lune je velik približno četrt Zemljinega. Za en obhod okrog Zemlje potrebuje Luna 27,3 dneva. Ker traja približno enako časa, da se enkrat obrne okoli svoje osi, je proti nam, to je Zemlji, vedno obrnjena z isto stranjo.


 

 

Na naslednji animaciji opazuj gibanje Zemlje okoli Sonca. Opazuj tudi gibanje Lune okoli Zemlje. Nato pa vklopi še sled in opazuj tir gibanja Lune okoli Zemlje in skupaj z Zemljo okoli Sonca. Kolikokrat na leto približno z Zemlje vidimo polno Luno ali ščip? (Pomagaj si s prikazom sledi gibanja Lune okoli Zemlje.) 

Mars

Mars je četrti planet po oddaljenosti od Sonca. Je rdeči planet, na katerem je mrzla pusta puščava iz rdečih kamnin, z visokimi gorami in kanjoni. Ima redko atmosfero iz ogljikovega dioksida in dve majhni luni. 

<NAZAJ
>NAPREJ63/260