Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Trenje

Po vodoravni podlagi vlečemo v vodoravni smeri sani s konstantno hitrostjo. Na animaciji spreminjaj čas (drsnik t) in opazuj delovanje sil na sani.

Kaj lahko sklepaš o velikosti sile trenja in vlečne sile?

Če želimo telo premakniti z mesta, moramo nanj delovati s silo. Prav tako moramo na telo delovati s silo, če ga želimo enakomerno premikati po podlagi. Sila, s katero želimo predmet premakniti z mesta, je večja od sile, s katero predmet vlečemo po podlagi. Npr. sani težje spravimo v gibanje, kot pa jih vlečemo.

Sila trenja je na mnogih področjih zelo moteča, brez nje pa bi si življenje težko predstavljali.

Oglej si primera, ki nakazujeta na povečanje oziroma zmanjšanje trenja.

Trenje in velikost drsnih ploskev

Cilji:

Ugotovi, ali je sila trenja odvisna od velikosti drsnih ploskev.

Potrebščine:

  • vzmetna tehtnica (silomer),
  • lesen kvader.

Na vzmetno tehtnico pripni kvader in ga v vodoravni smeri enakomerno vleci po mizi. Pri enakomernem gibanju je sila trenja nasprotno enaka vlečni sili. Nato zamenjaj ploskev lesenega kvadra, tako da je prvič na največji ploskvi in nato na drugi - manjši ploskvi. Primerjaj velikost vlečne sile, ko vlečemo po eni in nato po drugi ploskvi.

Ali je trenje odvisno ali neodvisno od velikosti stičnih površin?

<NAZAJ
>NAPREJ174/260