Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.
Ulomek vpi�emo na naslednji na�in:
a b/c , kjer je
a ... celi del
b ... �tevec
c ... imenovalec
Med a in b naredimo presledek.
Znak '-' zapi�emo na za�etku izraza.
2.
3.
4.
5.

Preberi spodnji odstavek in ga smiselno dopolni.

Padalec z maso $m$ skoči iz letala. Po $50$ s se mu hitrost ne povečuje več. V tem primeru je sila upora enaka teži .

6.

Padalec odpre padalo in hitrost se mu upočasni. Po določenem času prične spet padati enakomerno. Kolikšna je sila upora?

7.

Športni copati povečajo silo upora med tlemi in podplati.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ179/260