Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Hrapavost drsne ploskve

Cilji:

Ugotovi odvisnost sile trenja od hrapavosti drsnih ploskev.

Potrebščine:

  • vzmetna tehtnica (silomer),
  • lesen kvader,
  • jeklena ploščica,
  • gladka miza.

Na vzmetno tehtnico pripni kvader in ga vleci, da drsi enakomerno najprej po gladki podlagi, nato zamenjaj podlago. Odčitaj velikost vlečne sile (in s tem trenja) in ugotovi, pri kateri podlagi je sila trenja večja.

Sila trenja ($\overset\rightharpoonup{F_{tr}}$) ima prijemališče med stičnima površinama. Trenje je neodvisno od velikosti stične površine. Odvisno pa je od hrapavosti stičnih površin (primer so zimske in poletne pnevmatike).

Pravokotna sila na podlago

Cilji:

Ugotovi odvisnost sile trenja od sile, s katero telo pritiska na podlago, ko vlečemo telo enakomerno v vodoravni smeri.

Potrebščine:

  • lesen kvader,
  • vmetna tehtnica (silomer),
  • uteži.

Na vzmetno tehtnico pripni kvader in ga vleči enakomerno v vodoravni smeri. Izmeri velikost sile trenja. Na kvader položi utež in ponovno izmeri velikost sile trenja. Na kvader vsakič dodaj dodatne uteži in izmeri silo trenja. Ugotovi, kako se spreminja sila trenja, če spreminjamo silo, s katero kvader pritiska na podlago.

Odvisna je tudi od sile, ki deluje pravokotno na podlago; večja kot je ta sila, večje je trenje (primer je samokolnica, ki je napolnjena s peskom, saj jo težje potisnemo v gibanje).

<NAZAJ
>NAPREJ175/260