Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Ko se telo giblje po podlagi, deluje na gibajoče telo zaviralna sila v nasprotni smeri od smeri gibanja in ima prijemališče med stičnima ploskvama. To silo imenujemo sila trenja in jo označimo s $F_{tr}$. 

Vleka smučarja

Premikaj drsnik t in opazuj sile v smeri gibanja.

Primeri, kjer je pomembno trenje:

- stisk zavorne obloge ob disk kolesa pri zaviranju avtomobila,

- trenje med pnevmatikami in cestno površino pri zaviranju avtomobila,

- pisanje s svinčnikom po listu papirja.

Upor imenujemo silo upora, ki deluje v nasprotni smeri od smeri gibanja in jo označimo s $F_u$. Sila upora je ploskovna sila, ki ima prijemališče v stični ploskvi med opazovanim telesom in snovjo, v kateri se giblje. Upor je odvisen od vrste snovi, v kateri se telo giblje, in od oblike telesa. Upor v istem sredstvu je odvisen tudi od velikosti odrivne ploskve in hitrosti gibanja.

Primeri, kjer upor pomembno vpliva na gibanje teles:

- odprtje padala pri padanju padalca,

- padanje listja z drevesa,

- vožnja dirkalnih avtomobilov.

<NAZAJ
>NAPREJ178/260