Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.
Ulomek vpi�emo na naslednji na�in:
a b/c , kjer je
a ... celi del
b ... �tevec
c ... imenovalec
Med a in b naredimo presledek.
Znak '-' zapi�emo na za�etku izraza.
7.

Katera količina se ne spreminja med potopom podmornice?

8.

Oglej si posnetek in razmisli, kaj omogoča rozinam poplesavanje v mineralni vodi. Opis dogajanja dopolni z ustreznimi besedami.

V kozarcu je mineralna voda, v kateri je raztopljen plin ogljikov dioksid . Plini imajo manjšo gostoto od vode. Zato je vzgon na mehurčke plina večji od njihove teže. Večji kot je mehurček plina, več vode lahko izpodrine. Rozine v mineralni vodi imajo večjo gostoto od vode. Zato je vzgon nanje manjši od njihove teže. Med tem ko se plin izloča iz vode, se oprijema rozin. Povprečna gostota oziroma specifična teža rozin se s tem zmanjša v primerjavi z vodo in rozine splavajo na gladino. V tem primeru so rozine skupaj s plinom izpodrinile več vode, zato je nanje deloval večji vzgon. Na gladini je plin ušel v zrak , s čimer se je spremenila povprečna gostota rozin. Rozine so ponovno potonile . Zgodba z rozinami se je ponavljala, vse dokler je voda vsebovala ogljikov dioksid .
<NAZAJ
>NAPREJ258/260