Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kaj je tlak?

Razmerje med silo in stično površino!

Uvodoma smo se spraševali, zakaj se nam v snegu brez smuči ali krpelj ugreza. Na sliki lahko vidimo enako težka fanta. Razlika med njima je v velikosti stičnih površin s podlago. Fant s čevlji ima veliko manjšo stično površino s podlago kot fant na smučeh. Včasih nas poleg velikosti sil zanima tudi velikost ploskve, na kateri ta sila deluje, saj so učinki različni.

Razmerje med silo $F$, ki deluje pravokotno na podlago, in stično površino $S$ med telesom in podlago, imenujemo tlak, ki ga označimo s $p$:

$p = \frac {F}{S}$

Enota za tlak je $1\; \frac {\rm N}{\rm m^2} = 1\;\rm{Pa}$ (paskal).

Pogosto se uporablja tudi večja enota, $1\;\rm{bar} = 10^5\frac {\rm N}{\rm m^2}$.

Enota za tlak se imenuje po francoskem matematiku in fiziku Blais Pascalu, ki je veliko časa posvetil preučevanju tlaka v tekočinah. 

Spodaj je prikazano delovanje s silo $F$, ki deluje pravokotno na ploskev površine $S$. Z miško lahko premikaš drsnika in s tem spreminjaš velikost delujoče sile in ploskve na katero deluje sila. Opaziš lahko, da se ob tem spreminja tudi tlak.

Razmisli

Poskušaj pojasniti, kako se tlak spreminja glede na spreminjanje sile oziroma površine, na katero deluje sila. To si lahko preveril tudi na zgornji animaciji.

Dopolni besedilo z eno od besed v oklepaju.

Tlak v podlagi je (premo, obratno) premo sorazmeren s silo, ki pritiska na podlago, in (premo, obratno) obratno sorazmeren s stično površino.
<NAZAJ
>NAPREJ206/260