Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Na animaciji so prikazani zaboji, katerih sila pritiska na podstavke. Prikazan je tudi tlak pod posameznim podstavkom.

Z drsnikoma spreminjaj število zabojev in podstavkov ter opazuj spreminjanje tlaka pod podstavki.

Ulomek vpi�emo na naslednji na�in:
a b/c , kjer je
a ... celi del
b ... �tevec
c ... imenovalec
Med a in b naredimo presledek.
Znak '-' zapi�emo na za�etku izraza.

Razvrsti zaboje na mizo po velikosti tlakov pod njimi tako, da bo tlak največji na mestu A. Velikost osnovnih ploskev je pri visokih zabojih enaka, pri nižjem zaboju pa je osnovna ploskev dvakrat večja v primerjavi z drugimi zaboji.

<NAZAJ
>NAPREJ208/260