Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.
Ulomek vpi�emo na naslednji na�in:
a b/c , kjer je
a ... celi del
b ... �tevec
c ... imenovalec
Med a in b naredimo presledek.
Znak '-' zapi�emo na za�etku izraza.
2.

Dolžina omare je $1\;\rm{m}$, širina je $0,5\;\rm{m}$ in višina $1,8\;\rm{m}$. Teža omare je $500\;\rm{N}$.

a) Kolikšna je stična površina med omaro in tlemi? $S=$ 0,5 $\rm{m}^2$

b) S kolikšnim tlakom pritiska omara na tla?
$p=$ 1000 $\rm{N}/\rm{m}^2=$ 0,1 $\rm{bar}$

c) Za koliko se poveča tlak pod omaro, če vanjo damo $20\;\rm{kg}$ oblek? $\Delta p=$ 400 $\rm{Pa}$ 

č) Kolikšen bi bil tlak pod omaro, če bi omaro prevrnili na bok? Tlak bi se zmanjšal (povečal ali zmanjšal) .

<NAZAJ
>NAPREJ210/260