Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Računanje tlaka

Tine in Peter hodita po snegu. Tine ima obute čevlje, Peter pa smuči. Tine pritiska na podlago s silo $490\;\rm{N}$, Peter pa s $595\;\rm{N}$. Velikost Tinetovega odtisa stopala je $3,8\;\rm{dm}^2$, površina Petrovih smuči pa $34\;\rm{dm}^2$. Kolikšen je tlak v snegu v obeh primerih?
Tine:
$F_g= 490\;\rm{N}$, $S = 2\cdot 3,5 \;\rm{dm}^2$

$p = \frac {F}{S}$
$p = \frac{490\;\rm N}{7\,\rm dm^2}$
$p = 70 \;\frac{\rm N}{\rm dm^2} = 7000\;\rm{Pa}$

Peter:
$F_g= 595\;\rm{N}$, $S = 34\;\rm{dm}^2$

$p = \frac {F}{S}$
$p = \frac {595\;\rm N}{34\;\rm dm^2}$
$p = 17,5 \;\frac{\rm N}{\rm dm^2} = 1750\;\rm{Pa}$

Rezultata kažeta, da Tine s čevlji povzroča večji tlak v sneg kot Peter. Zato se Tinetu bolj ugreza.

Razmisli

Koliko fantov z enako maso, kot jo ima Peter, bi moralo stopiti skupaj na Petrove smuči, da bi smuči delovale na sneg z enakim tlakom kot Tine s čevlji?

Pomen stične površine pri rezanju

Tlak lahko ima v vsakdanjem življenju zelo pomembno vlogo. Pri rezanju kruha z nožem je zelo pomembno, da je nož dobro obrušen. Pri obrušenem nožu je manjša stična površina med nožem in kruhom kot pri topem nožu.

Razmisli

Kako se je spremenil tlak pod nožem pri rezanju z njim, ko smo ga nabrusili?

<NAZAJ
>NAPREJ207/260