Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Spomni se posnetka, na katerem avtomobil trči v steno. Posledica trka je poleg tega, da se avto zaustavi, tudi zmečkana pločevina. Razmisli, od česa je odvisno, kako velika bo škoda na avtomobilu pri takem trku.

Sila, s katero stena deluje na avto, povzroči, da se začne avto gibati pojemajoče. Drugi Newtonov zakon pravi, da je pospešek (pojemek) odvisen od mase in rezultante sil $a=\frac{F}{m}$. Rezultanta sil je v zgornjem primeru enaka sili stene. Ker je pospešek $a=\frac{\Delta{v}}{\Delta{t}}$, pa je pomemben tudi čas trajanja trka.

Enota za silo

Rezultanta sil, ki povzroči spremembo gibanja, je premo sorazmerna z maso in s pospeškom. $$F_R=m\cdot{a}$$

Dopolni enote.

$F_R\,[$ N $]=m\,[$ kg $]\cdot a\bigg[$ 
m
s $^2$
$\bigg]$

Sila $1\,\rm{N}$ telo z maso $1\,\rm{kg}$ premakne s pospeškom $1\,\frac{\rm{m}}{\rm{s}^2}$. $$\rm{N}=\frac{\rm{kg\cdot\rm{m}}}{\rm{s}^2}$$

Zgled

Kako velika mora biti rezultanta vseh sil, ki delujejo na voziček z maso $50\,\rm{kg}$, da se mu v $2$ sekundah hitrost poveča za $18\,\frac{\rm{km}}{\rm{h}}$?

$m=50\,\rm{kg}$   $F=m\cdot a$
$\Delta v=18\,\frac{\rm{km}}{\rm{h}}=5\,\frac{\rm{m}}{\rm{s}}$   $F=m\cdot\,\frac{\Delta v}{t}$
$t=2\,\rm{s}$
  $F=50\,\rm{kg}\cdot\,\frac{5\,\frac{\rm{m}}{\rm{s}}}{2\,\rm{s}}$
$F=?$
  $F=125\,\rm{N}$

<NAZAJ
>NAPREJ17/235