Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obhodni čas

Kroženje je krivo gibanje, pri katerem se telo giblje po krožnici. Pri enakomernem kroženju se velikost hitrosti ne spreminja.

Obhodni čas $t_o$ je čas, ki ga telo potrebuje, da se pri enakomernem kroženju vrne v začetno lego. Gibanje je periodično.

Na zgornjem videoposnetku vidimo deklico, ki kroži na vrtiljaku. Ponovno poglej video in preštej, kolikokrat deklica na posnetku zakroži.

Deklica v 20 sekundah 4 -krat zakroži.

Obhodni čas kroženja vrtiljaka na posnetku je 5 sekund.

Obodna hitrost

Pot $s$, ki jo telo prepotuje po krožnici pri enem obhodu (v času $t_o$), je enaka obsegu kroga, ki ga določa tir kroženja $s=2\pi r$, zato je obodna hitrost kroženja $$v=\frac{2\pi r}{t_o}.$$

Zgled

Ogromno uro v stolpu Westminsterske palače v Londonu imenujemo tudi Big Ben. Njen minutni kazalec meri kar $4,3\,\rm{m}$. Sekundnega kazalca nima. S kolikšno hitrostjo bi krožila konica sekundnega kazalca v tej uri, če bi krožila po krožnici s polmerom $4\,\rm{m}$?
 

$r=4\,\rm{m}$
$t_o=60\,\rm{s}$
$v=?$

  $v=\frac{2\pi r}{t_o}$
$v=\frac{2\pi \cdot 4\,\rm{m}}{60\,\rm{s}}$
$v=0,4\frac{\rm{m}}{\rm{s}}$

Deklica se vrti na vrtiljaku. Še enkrat poglejte prejšnji posnetek. Polmer krožnice, po kateri deklica kroži, je $1,7\,\rm{m}$. Izračunajte obodno hitrost, s katero deklica kroži.

Obodna hitrost je hitrost, s katero se giblje telo, ki kroži.

<NAZAJ
>NAPREJ32/235