Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Frekvenca kroženja

Boben pralnega stroja se vrti, zato perilo v stroju kroži. Hitrost kroženja je odvisna od števila vrtljajev bobna v sekundi. Pri centrifugiranju se lahko boben vrti tudi s $1600$ obrati na minuto. Število obratov v sekundi imenujemo frekvenca kroženja. Pri nekaterih pralnih strojih lahko maksimalno frekvenco kroženja tudi ročno spreminjamo.

Primerjaj gibanje perila na obeh posnetkih.

V spodnjem besedilu vstavi besedi levem ali desnem.

Perilo hitreje kroži na desnem posnetku.
Obhodni čas je večji na levem posnetku.
Frekvenca kroženja je večja na desnem posnetku.

Obhodni čas in frekvenca kroženja sta obratno sorazmerna.

Perilo na levem posnetku v $7$ sekundah $11$-krat zakroži. Kolikšen je obhodni čas kroženja perila na levem posnetku?

Frekvenca kroženja $\nu$ je število obhodov celotne krožnice v eni sekundi. Če telo v času $t$ $N$-krat zakroži, je $$\nu=\frac{N}{t}=\frac{1}{t_o},$$ kjer je $t_o$ obhodni čas.
Enota za merjenje frekvence se imenuje hertz. $\big[1\,\rm{Hz}=\frac{1}{\rm{s}}\big]$

Zgled

Perilo na levem posnetku v $7$ sekundah $11$-krat zakroži. Kolikšna je frekvenca kroženja perila?

$t=7\,\rm{s}$
  $\nu=\frac{N}{t}$
$N=11$
  $\nu=\frac{11}{7\,\rm{s}}$ 
$\nu=?$
  $\nu=1,6\,\rm{Hz}$

Na prejšnjem desnem posnetku perilo kroži $4$ sekunde. Ker je kroženje na tem posnetku prehitro, ne moremo prešteti obhodov. Na počasnem posnetku na desni preštejemo, da v $4$ sekundah perilo zakroži $15$-krat. Izračunajte obhodni čas in frekvenco kroženja perila.

<NAZAJ
>NAPREJ33/235