Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Že v uvodu smo prišli do sklepa, da je kinetična energija odvisna od mase in hitrosti. Da ugotovimo, ali je to res, poglejmo izpeljavo. Spomnimo se enačbe za izračun pospeška in poti pri enakomerno pospešenem gibanju:

$a=\frac{\Delta{v}}{\Delta{t}}$ in $s=\overline{v}t$.

Pa si predstavljajmo avtomobil z maso $m$, ki enakomerno pospešuje od začetne hitrosti $v_1$ do končne hitrosti $v_2$. Zato, da avtomobil pospeši, mora motor opraviti delo: $$A=F\cdot{s}.$$ V enačbi za izračun dela upoštevamo drugi Newtonov zakon$$A=mas$$in zgornji dve enačbi za enakomerno pospešeno gibanje ter dobimo$$A=m\frac{\Delta{v}}{\Delta{t}}\overline{v}\Delta{t}=m\frac{v_2-v_1}{\Delta{t}}\frac{(v_1+v_2)\Delta{t}}{2}.$$ Če okrajšamo spremembo časa in poračunamo hitrosti, dobimo $$A=\frac{m{v_2}^2}{2} - \frac{m{v_1}^2}{2},$$kjer prvi člen na desni strani enačbe predstavlja končno kinetično energijo in drugi začetno kinetično energijo:$$A=W_{\rm k2} - W_{\rm k1}.$$ Začetna kinetična energija je označena z $W_\rm{k1}$ in končna z $W_\rm{k2}$.

Enačbo za izračun kinetične energije je:$$W_{\rm k}=\frac{mv^2}{2},   [1\,\rm kg(\frac{m}{s})^2=1\,Nm=1\,J]$$kjer je $m$ masa telesa [$\rm{kg}$] in $v$ hitrost telesa [$\rm{\frac{m}{s}}$]. Iz enačbe vidimo, da je kinetična energija odvisna od mase in hitrosti telesa, kar lahko preučiš tudi na spodnji simulaciji.

Zgled

Na avtomobilskih dirkah avtomobili dosežejo hitrosti tudi do $180\;\rm \frac{km}{h}$. Kolikšna je kinetična energija avtomobila pri tej hitrosti, če je njegova masa približno $1$ tona? 1250 $\rm kJ$
<NAZAJ
>NAPREJ56/235