Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Sprememba potencialne energije je odvisna od višinske razlike in teže telesa, ki jo pri tem premagujemo. Ker je teža odvisna od mase in gravitacijskega pospeška, je sprememba potencialne energije odvisna od spremembe višinske razlike, mase in gravitacijskega pospeška, ki na Zemlji znaša $9,8\,\rm \frac{m}{s^2}$. Enačba za računanje spremembe potencialne energije je torej $$\Delta{W_\rm{p}}=mg\Delta{h},   [1\rm kg\frac{m}{s^2}m = 1\frac{kgm^2}{s^2} = 1Nm = 1J],$$ kjer je $m$ [$\rm kg$] masa telesa, $g$ [$\rm \frac{m}{s^2}$] gravitacijski pospešek in $\Delta{h}$ [$\rm m$] sprememba višine glede na izhodiščno točko.

Glede na izhodiščno točko, kjer je potencialna energija nič, velja:
  • telesu se potencialna energija manjša, če se spušča,
  • telesu se potencialna energija veča, če se dviga,
  • potencialna energija telesa se ne spreminja, če se telo premika na isti višini.
Če za izhodiščno ravnino izberemo višino mize v učilnici, ima naš zvezek na mizi potencialno energijo enako nič. Če zvezek dvignemo za en meter, je njegova potencialna energija pozitivna, če ga spustimo na tla, je negativna. Za izračun potencialne energije lahko uporabimo kar enačbo$$W_{\rm p}=mgh,$$kjer je $h$ [$\rm m$] višina glede na izhodiščno višino telesa.

Zgled

Izračunajmo potencialno energijo opice in ptiča, če ptič leta nad drevesom na višini $40\,\rm m$ od tal, opica pa visi na veji $5\,\rm m$ visoko. Ptič tehta $50\,\rm g$, opica pa $2\,\rm kg$. Predpostavi, da je potencialna energija obeh na tleh enaka nič. Potencialna energija ptiča je 19,6 $\rm J$, opice pa 98 $\rm J$, če je $g=9,8\,\rm \frac{m}{s^2}$.
<NAZAJ
>NAPREJ64/235