Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Kadar imajo telesa višino, imajo potencialno energijo, ki se izračuna po enačbi$$W_{\rm p}=mgh,   [1\rm kg\frac{m}{s^2}m = 1J].$$Iz enačbe vidimo, da je potencialne energije odvisna od mase telesa, gravitacijskega pospeška in višine, kjer se telo nahaja. Za določanje višine, na kateri je telo, je trebna izbrati izhodiščno točko, kjer je potencialna energija enaka nič.

Na animaciji je prikazana vrednost potencialne energije za helikopter pri izbrani masi in višini.

<NAZAJ
>NAPREJ66/235