Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Če pri nekem dogajanju nimamo zunanjih sil (sile upora, sile trenja ...) in izvzamemo delo sile teže, je delo zunanjih sil enako nič. Iz izreka o kinetični in potencialni energiji: $$\Delta{W_\rm{k}}+\Delta{W_\rm{p}}=0 \; \; {\rm ali} \; \; W_{\rm{začetku}} = W_{\rm{koncu}} $$ vidimo, da se v tem primeru energija ohranja. Seštevek potencialne in kinetične energija na začetku je enak seštevku potencialne in kinetične energije na koncu.

Jabolko, ki je na drevesu, ima potencialno energijo. Če se jabolko odtrga, ima tik pred padcem na tla kinetično energijo. Torej se je potencialna energija pretvorila v kinetično energijo. Če je $100$ gramov težko jabolko na višini $6$ metrov nad tlemi s težnim pospeškom $10\,\rm {m/s^2}$, ima jabolko 6 $\rm {J}$ potencialne energije. Koliko kinetične energije ima pri padanju, ko je tik nad tlemi? 6 $\rm {J}$. Ker poznamo velikost kinetične energije, lahko izračunamo hitrost jabolka tik nad tlemi, ki znaša 11 $\rm {m/s}$.

Spodaj lahko opazuješ spreminjanje potencialne in kinetične energije žoge glede na višino, na kateri se žoga nahaja. S premikom drsnika v desno uprizoriš minevanje časa, kar posledično prikaže padanje žoge.

Pojasni pretvarjanje energije med padanjem žoge.

<NAZAJ
>NAPREJ72/235