Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Če sedimo na saneh na vrhu hriba, imamo potencialno energijo. Ko se zapeljemo po hribu navzdol, se nam velikost potencialne energije manjša, a nam zato narašča kinetična energija, saj nam narašča hitrost. Energija se lahko pretvarja iz ene oblike v drugo. V primeru sani to pomeni, da se je potencialna energija pretvorila v kinetično energijo.

Telesa nimajo vedno samo kinetične ali samo potencialne energije, ampak imajo oboje hkrati. V zraku leteča ptica ima zaradi višine potencialno energijo, zaradi hitrosti pa kinetično energijo. Tako je skupna energija seštevek potencialne in kinetične energije, ki pa se je povečala na račun opravljenega dela mišic ptice. To zapišemo z izrekom o kinetični in potencialni energiji:$$A=\Delta{W_{\rm k}} + \Delta{W_{\rm p}},$$kjer je $\Delta{W_{\rm k}}$ sprememba kinetične energije, $\Delta{W_{\rm p}}$ sprememba potencialne energije in $A$ delo vseh zunanjih sil, razen dela sile teže. Kadar ni dela zunanjih sil, se energija ohranja: $$ W_{\rm začetku} = W_{\rm koncu} .$$

<NAZAJ
>NAPREJ73/235