Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vsa prožna telesa, ki so napeta, imajo prožnostno energijo. Da raztegnemo vzmet, moramo opraviti delo, ki je enako prožnostni energiji, ki jo ima raztegnjena vzmet.

Za vsa prožna telesa velja, da je $$A = \Delta{W_\rm{pr}}.$$

Zgled

Možakar v telovadnici razteguje vzmeti, kot je prikazano na zgornji sliki. Ko je bila vzmet raztegnjena za $10\,\rm{cm}$, je imela $60\,\rm{J}$ prožnostne energije. Da je možakar raztegnil vzmet z $10\,\rm{cm}$ na $20\,\rm{cm}$, je opravil $180\,\rm J$ dela. Kolikšno prožnostno energijo ima vzmet, ko je raztegnjena za $20\,\rm cm$? 240 $\rm{J}$

Na spodnji simulaciji preveri, kako je prožnostna energija odvisna od prožnostnega koeficienta vzmeti in raztezka.

Za odgovore si pomagaj z zgornjo simulacijo. Z nekaj računanja poskusi potrditi rešitve še z izračunom.

Kolikšna je prožnostna energija vzmeti, ki ima prožnostno konstanto vzmeti $10\,\rm \frac{N}{m}$, če zelo dolgo vzmet iz sproščenega stanja stisnemo za $10\,\rm cm$? 50 $\rm mJ$

Za koliko je vzmet skrčena glede na sproščeno vzmet, ko je prožnostna energija $0\,\rm mJ$, če ima skrčena vzmet $75\,\rm mJ$ prožnostne energije in je prožnostna konstanta vzmeti $15\,\rm \frac{N}{m}$? 10 $\rm cm$

<NAZAJ
>NAPREJ87/235