Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Pri maksimalnem raztezku vzmeti opravi Miha $3000\,\rm{J}$ dela.

Ko so vzmeti raztegnjene, imajo večjo (večjo, manjšo, enako) prožnostno energijo kot takrat, ko so neraztegnjena. Da se prožnostna energija poveča, je Miha moral opraviti delo .

Koliko prožnostne energije imajo vzmeti, ko jih Miha maksimalno raztegne? 3000 $\rm{J}$

2.

Kolo s sprednje vzmetenim kolesom se zapelje čez kamen.

3.

Da fračo napnemo za $10 \; \rm cm$, opravimo $5 \; \rm J$ dela. Da fračo napnemo za $20 \; \rm cm$, opravimo $20 \; \rm J$ dela ter $45 \; \rm J$ dela za $30 \; \rm cm$. Za koliko $\rm cm$ smo napeli fračo, če smo opravili $80 \; \rm J$ dela.

Fračo smo napeli za 40 $\rm cm$.

Če fračo napnemo z $10 \; \rm cm$ na $20 \; \rm cm$, se prožnostna energija poveča (poveča, zmanjša) za 15 $\rm J$.

Ko je gumijasti trak neraztegnjen, guma nima (nima, ima) prožnostne/o energije/o.

<NAZAJ
>NAPREJ89/235