Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vaja

Ulomek vpi�emo na naslednji na�in:
a b/c , kjer je
a ... celi del
b ... �tevec
c ... imenovalec
Med a in b naredimo presledek.
Znak '-' zapi�emo na za�etku izraza.

Energijske spremembe

Ugotovili smo, da lahko z delom in toploto povzročimo poljubno energijsko spremembo. Vemo tudi, da se energije lahko pretvarjajo iz ene oblike v drugo. Kadar moramo upoštevati trenje in dovajanje (ali odvajanje) toplote, pa nastopa še notranja energija. V notranjo energijo se navadno na koncu pretvorijo vse oblike energije.
Iz tega lahko razberemo, da energije ni mogoče uničiti: vedno se pretvori v neko drugo energijo, pa tudi iz nič je ne moremo dobiti. Vedno je treba vložiti delo ali pa dovesti toploto.

Zgled

Na videu spodaj preveri znanje o energijskih pretvorbah na praktičnem zgledu.

Na zgornjem filmu je primer rušenja zgradbe s "hruško". Opišite energijske spremembe, ki se zgodijo ob rušenju!

<NAZAJ
>NAPREJ143/235