Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Pri vzporedni vezavi vežemo porabnike (žarnice) vzporedno z virom napetosti (baterijo).

V vzporednem vezju je električni tok tok skozi vir enak vsoti tokov skozi posamezne porabnike. 

$I_s = I_1 + I_2 + I_3$  (za tri vzporedno vezane porabnike)

Električna napetost v vzporednem vezju je enaka na vseh porabnikih in viru.

Skupni upor je razmerje med električnim tokom, ki teče skozi izvir, in električno napetostjo vezja.

$R_s = \frac{U}{I_s}$

Njegova obratna vrednost je enaka vsoti obratnih vrednosti uporov posameznih porabnikov, ki so vezani vzporedno v vezje.

Za tri vzporedno vezane upornike zapišemo to matematično: $$\frac{1}{R_s} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Spodnji prikaz je zelo poenostavljen. Naboj začne teči iz baterije zaradi električne napetosti. Črne kroglice predstavljajo na prikazu naboj. V resnici je njihovo število mnogo večje kot na tem prikazu. Naboji se nato porazdelijo med vzporedne vodnike in tečejo skozi vzporedno vezani žarnici. V baterijo se vrnejo na nasprotnem polu, kot so jo zapustili.

<NAZAJ
>NAPREJ186/235