Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Električna moč je odvisna od napetosti in toka. Enota električne moči je vat ($\rm{W}$). Električno moč izračunamo glede na znane podatke z eno od enačb: $P = U \cdot I$ , $P = R \cdot I^2$ in $P = \frac{U^2}{R}$ 

Električno delo je odvisno od tega, s kolikšno električno močjo in koliko časa delamo. Električno delo računamo z enačbama $A = P \cdot t$ in $A = U \cdot I \cdot t$. Enota električnega dela je joule ($\rm{J}$), vendar pogosto uporabljamo enoto vatsekunda ($\rm{Ws}$) oziroma iz nje izpeljano enoto kilovatna ura ($\rm{kWh}$)

Kadar vir opravlja električno delo, steče po vodnikih električni tok. Učinki električnega toka so magnetni, toplotni, svetlobni in kemijski. Te učinke izkoriščamo za energijske pretvorbe, pri tem opazimo oddajanje toplote, svetlobe, kemijske spremembe ali mehansko delo. 

Magnetni učinek električnega toka.

Elektromotor izkorišča magnetne učinke, ki so posledica električnega toka, da opravlja mehansko delo.

Pri "proizvodnji" elektrike se večinoma izkorišča mehansko delo, da se ustvari električni tok, ki lahko nato pri končnih uporabnikih opravlja električno delo.

 

V energijskem zakonu moramo tako upoštevati tudi električno delo, zato uporabljamo spremenjeno enačbo: $\Delta W = A_e + A_m + Q$.

<NAZAJ
>NAPREJ192/235