Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.

Izračunaj manjkajoče podatke vezja.

Vir ima napetost $9,00\;\rm{V}$. V vezje sta vezani dve žarnici, prva z uporom $5,00\;\rm{\Omega}$ in druga z uporom $6,00\;\rm{\Omega}$.

Kolikšno delo opravi vir v $60,0$ sekundah na prvi žarnici? Na prvi žarnici opravi vir v $60,0$ sekundah 972 $\rm{Ws}$ dela.

Kolikšno delo opravi vir v $18,0$ sekundah na drugi žarnici? Na drugi žarnici opravi vir v $18,0$ sekundah 243 $\rm{Ws}$ dela.

Kolikšen tok teče skozi vir? Skozi vir teče tok 3,30 $\rm{A}$ (zaokroži na dve decimalni mesti).

Kolikšno moč ima vir? Vir ima moč 30 $\rm{W}$ (zaokroži na celo število).

7.

Izračunaj manjkajoče podatke vezja.

Vir ima napetost $12,0\;\rm{V}$. V vezje sta vezani dve žarnici, katerih upor je neznan.

Na prvi žarnici opravi vir v $5,00$ sekundah $25,0\;\rm{J}$ dela. Kolikšen je upor te žarnice? (zaokroži na celo število) Upor prve žarnice je 5 $\rm{\Omega}$.

Na drugi žarnici opravi vir v $5,00$ sekundah $35,0\;\rm{J}$ dela. Kolikšen je upor te žarnice? (zaokroži na celo število) Upor druge žarnice je 7 $\rm{\Omega}$.

Kolikšen tok teče skozi vir? (zaokroži na celo število) Skozi vir teče tok 1 $\rm{A}$.

Kolikšno moč ima vir? (zaokroži na celo število) Vir ima moč 12 $\rm{W}$.

<NAZAJ
>NAPREJ194/235