Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Premisli in odgovori, kaj se zgodi, če povečamo tok, ki teče skozi kolektorski elektromotor.

Poznamo tudi drugačne elektromotorje. Koračni motor lahko zelo natančno zavrti za majhne kote. Zato jih na primer uporabljamo v fotoaparatih za izostritev slike. Poznamo tudi različne elektromotorje, ki delajo na izmenični električni tok.

Razmerje med delom, ki ga je opravil elektromotor zaradi kinetične energije rotorja, in delom, ki ga je opravil vir električne
napetosti, imenujemo izkoristek motorja. Podajamo ga v odstotkih. Pri elektromotorjih trošimo električno energijo. Izkoristki elektromotorjev so veliko večji od izkoristkov bencinskih motorjev.

Sila na elektron v magnetnem polju

Poskusi kažejo, da magnetna sila deluje na vodnik le, če skozi vodnik teče električni tok. Električni tok v vodniku pomeni, da se po vodniku usmerjeno gibljejo:

Očitno na elektrone v vodniku deluje magnetna sila le, če se gibljejo. Smer magnetne sile je pravokotna na smer hitrosti elektronov.

Elektron prileti v smeri črne puščice, ki kaže smer hitrosti elektrona, v podkvast magnet, kakor je narisano na sosednji sliki. Premisli, katera črta (oranžna ali zelena) pravilno prikazuje gibanje elektrona v magnetnem polju podkvastega magneta.

 

Dopolni:

Elektron se bo gibal v smeri (oranžne/zelene) zelene črte.
<NAZAJ
>NAPREJ217/235