Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Primernost posameznih morfoloških tipov površja za poselitev

Gosto naseljena obala Hongkonga

Lega ob morju je pomemben dejavnik poselitve. Na obalah ali v njihovi bližini živi velik del svetovnega prebivalstva. Za ljudi so privlačni zlasti nižinski deli obale, kjer je dostop lahek tako do morja kot v notranjost celine, zato so se na obalah razvila velika {gospodarska območja;Megalopolis v Združenih državah Amerike, zahodne obale Evrope z Londonom, Rotterdamom in Hamburgom ali obale Azije s Hongkongom, Šanghajem in Seulom ter druga.}.

V nekaterih državah obalni pas izsušujejo ali {umetno;Na Japonskem obalo podaljšujejo v morje tako, da v plitvih morskih zalivih z valobrani zavarujejo bodoča kopna zemljišča, nato jih z zasujejo z gradivom in tako zgradijo nove, tudi nekaj kilometrov dolge polotoke.} gradijo ter ga izkoriščajo za naselitev in gospodarsko rabo.

Polder

Polderji so značilni za Nizozemsko. Gre za z nasipi zavarovano, izsušeno, delno poseljeno in navadno intenzivno obdelano zemljišče, ki leži nižje od morske gladine.

Manj gosto so naseljene strme obale, imajo pa pomembno strateško vlogo, kar je bilo še posebej opazno v preteklosti. Razmisli, zakaj.

Redkeje naseljeno je kraško površje, možnosti za poselitev so namreč omejene. Pokrajina je kamnita, primanjkuje {površinsko tekoče vode;Dokler niso zgradili vodovodov, so se zaradi pomanjkanja vodnih virov morali ljudje marsikje oskrbovati s kapnico. Nekdaj otrebljena kraška zemljišča so danes zaradi opuščanja kmetijstva ponovno zaraščena.}.

Kal ali lokev je umetna ali naravna z vodo napolnjena kotanja, namenjena napajanju živine.

Prst je plitva, le na kraških poljih in v delanih vrtačah je nekoliko debelejša in omogoča obdelovanje. Danes so mnoga nekdaj otrebljena kraška zemljišča zaradi opuščanja kmetijstva ponovno zaraščena. Zaradi pomanjkanja površinsko tekoče vode in velike možnosti onesnaženja podzemnih vodnih virov na kraškem površju je omejen tudi razvoj industrije.
Gostejša naselitev na kraškem površju je le ob robu kraških polj.

Razmisli, zakaj osrednji deli kraških polj niso poseljeni.

Z ledeniki preoblikovane pokrajine so zaradi {slabših življenjskih razmer;S strmih goratih območij se pogosto prožijo snežni in zemeljski plazovi. Prst, ki nastaja na ledeniškem drobirju, je plitva in manj rodovitna, ravnega sveta je bolj malo, zato prevladuje živinoreja. Strmi morenski nasipi so večinoma porasli z gozdom.} redkeje poseljene.

<NAZAJ
>NAPREJ69/320