Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Na gostoto poselitve in razvoj gospodarskih dejavnosti poleg podnebja močno vpliva tip površja in njegova izoblikovanost. Zaradi težjih življenjskih razmer je poselitev redkejša v visokogorju, kjer je bolj ali manj omejena na dolinske lege, velika gostota poselitve pa je kljub poplavni ogroženosti na ravninah ob srednjem in spodnjem toku rek ter v rečnih deltah.
Posamezni tipi površja vplivajo na različne tipe naselitve, gospodarsko rabo, gradnjo infrastrukture in razvoj turizma.

  Rečno površje Kraško površje
Ledeniško površje
Obalno površje
Vetrno površje
Poselitev
gostejša v deltah rek in na ravninah ob rekah
gostejša na kraških poljih, sicer redka
redka
gostejša pri nizkem tipu obale 
omejena na oaze in bregove rek
Vodni viri
veliko
malo površinskih virov
veliko
ponekod omejeni
omejeni na oaze in vodnjake
Infrastruktura
v širših dolinah rek so možnosti za cestni in železniški promet, na ravninah tudi za letališča
gradnja je otežena zaradi razgibanosti površja in trdih karbonatnih kamnin 
globoke doline in strma pobočja otežujejo prometno povezanost, zato se gradijo predori in mostovi
velika pristanišča so tam, kjer je možnost povezave z zaledjem
sipek material otežuje gradnjo infrastrukture, veter nanaša pesek na redke ceste
Turizem
možnosti za ogled slapov, kanjonov, sotesk, delt ter veliko možnosti za rekreacijo
ogled posebnih oblik in pojavov: kraške jame, izviri rek, presihajoča jezera
slikoviti dolinski ledeniki, fjordi, ledeniška jezera, veliko možnosti za rekreacijo
zelo razvit pri koralnem, fjordskem,
dalmatinskem, lagunskem tipu obal 
omejen na ogled oaz 

<NAZAJ
>NAPREJ72/320