Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

POPLAVE

Poplava je pojav visoke vode, ko ta ne more več v celoti odtekati po rečni strugi in se njen presežek razlije po okoliškem zemljišču.


Hidrologi razlikujejo pojma poplava in povodenj, ki ju hidrogeografi pomensko enačijo. Poplava je pogostejši in periodičen pojav (vsakoletne poplave in poplave s kratko, 10 do 20-letno povratno dobo), medtem ko je povodenj ujma, ki se dogodi redkeje (vsakih 50, 100 let) in za seboj pusti katastrofalne posledice.

Poplave reke UnicePoplave so eden od prevladujočih naravnogeografskih preoblikovalcev pokrajine v ravninsko-nižinskih predelih in vplivajo na namembnost prostora ter prevladujočo rabo tal. Pogostejše in manjše poplave so lahko koristne v gospodarskem smislu (na primer večja rodovitnost tal) in imajo pomembno vlogo pri ohranjanju določenih ekosistemov. Poleg tega so bile redne poplave nekoč ključnega pomena za razvoj prvih visokih civilizacij, kakršna je bila staroegipčanska.

Primer: leta 1975 sta se zaradi posledic tajfuna Nina zrušila jezova hidroelektrarn Banqiao in Shimantan na Kitajskem, kar je povzročilo okoli 86.000 smrtnih žrtev zaradi poplav ter 145.000 zaradi posledic bolezni.

Poišči našteta kraška polja na poljubnem zemljevidu in izberi tista, ki so pogosteje poplavljena.

Klikni na posamezni dejavnik v spodnji preglednici za dodatne infromacije.

<NAZAJ
>NAPREJ174/320