Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

POMEN VODE ZA ČLOVEKA

Vodni viri so nujno potrebni za preživetje človeške družbe. Oskrba z vodo je možna iz zajetij rek in jezer ter iz podtalnice, zato so naselja vselej nastajala v bližini vodnih virov, njihovi prebivalci pa so se dolgo oskrbovali neposredno iz rek, jezer in vodnjakov. V sodobnem času se v razvitih družbah ljudje z vodo oskrbujemo prek javnih vodovodnih sistemov, medtem ko je v najrevnejših predelih sveta dostop do čiste pitne vode še vedno velik problem.

Poznaš civilizacije, ki so vodovode gradile že prej?

Velik del svetovnega prebivalstva uporablja oporečno vodo, ponekod ponjo hodijo tudi kilometre daleč.

Dnevna poraba vode na prebivalca je po svetu različna. Poskusi povezati količino porabe vode in prebivalce posameznih držav.

Prevelika poraba vode je velik problem predvsem v velikih mestih, kjer zaradi izčrpanosti in onesnaženosti najbližjih vodnih virov vodo dovajajo iz več sto kilometrov oddaljenih črpališč ali pa jo z dragimi in energetsko potratnimi postopki prečiščujejo za ponovno uporabo.

Le redke države si lahko privoščijo pridobivanje sladke vode z razslanjevanjem.

V svetovnem merilu je največji porabnik vode kmetijstvo (60 %), sledi industrija (28 %), na gospodinjstva odpade le dobra desetina porabljene vode.

Oglej si strukturni krog in razloži, zakaj v Sloveniji močno odstopamo od svetovnega povprečja pri porabi vode.

<NAZAJ
>NAPREJ176/320