Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Za urbanizirana naselja je značilno močno priseljevanje. Priseljujejo se predvsem mlajše družine z otroki, zato se v naselju poveča število prebivalcev, spremeni pa se tudi njihova starostna sestava.

Razmisli, kako se spremeni starostna sestava.

Poleg starostne se spremenita tudi izobrazbena in socialna sestava prebivalstva. Priseljenci v kraj prinesejo tudi drugačen način življenja (vzorci obnašanja, vrednote, način preživljanja prostega časa).

Slabi se kulturna identiteta naselja in zmanjšuje se navezanost na kraj. Zaradi socialnega preslojevanja, večje mobilnosti podeželskega prebivalstva, vpliva medijev in drugih dejavnikov se v sodobnih družbah zmanjšujejo razlike med mestnim in podeželskim načinom življenja.

Prebivalci novo nastalih naselij blokov in individualnih hiš (spalnih naselij) so zaposleni v neagrarnih dejavnostih in se dnevno vozijo na delo v bližnje mesto, zato je obremenitev okolja večja, kakovost bivanja pa manjša kot pred urbanizacijo.

Izberi dejavnosti, ki se razvijejo na podeželju zaradi urbanizacije le-tega.

Vaško naselje
Urbanizirano podeželsko naselje
značilna je bivalna in gospodarska funkcija (kmetijstvo in gozdarstvo)
značilna je bivalna funkcija, večina prebivalcev je zaposlena v mestu
prevladuje samooskrbno kmetovanje, v vasi so le temeljne oskrbovalne dejavnosti
prisotne so proizvodne in storitvene dejavnosti
socialna in ekonomska enotnost prebivalcev
socialna in ekonomska neenotnost prebivalcev
velika socialna povezanost, medsebojna pomoč, navezanost na kraj in lokalno skupnost
večja individualnost, posameznik ni odvisen od drugih članov skupnosti
bolj ali manj enotna, skladna podoba vasi
razlika v videzu starega in novega dela naselja

Stopnja suburbanizacije v Sloveniji je 70 % (2010).

<NAZAJ
>NAPREJ219/320