Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Širjenje mesta in mestnih dejavnosti ter uveljavljanje mestnega načina življenja na podeželju imenujemo suburbanizacija. Ta vpliva na:
  • večjo gostoto pozidave,
  • povečanje števila prebivalcev na podeželju,
  • spremembo starostne in izobrazbene sestave,
  • zmanjšanje krajevne pripadnosti prebivalstva,
  • izgubljanje krajevne identitete,
  • zmanjšano kakovost bivanja.

Območje postopnega prehoda med mestom in podeželjem imenujemo ruralno-urbani kontinuum. Naselja, ki nastajajo na tem območju, so pogosto nadaljevanje mesta. Njihovo prebivalstvo je večinoma zaposleno v nekmetijskih dejavnostih v mestu. Poleg bivalne vloge se v naselja širijo tudi proizvodne in storitvene dejavnosti, kar močno vpliva na podobo naselja.

Urbanizirana podeželska naselja so zaradi vpliva mest doživela ekonomsko in socialno preobrazbo, toda v podobi naselij je delno še prepoznaven podeželski značaj (vaški tloris, kmečke hiše). Ta naselja so od mest precej oddaljena, zato z njimi niso sklenjena.

Bašelj

Ustrezno razporedi.

Vaško naselje

Urbanizirano podeželsko naselje

značilna je bivalna in gospodarska funkcija (kmetijstvo in gozdarstvo)
prevladuje samooskrbno kmetovanje
socialna in ekonomska enotnost prebivalcev
velika socialna povezanost, medsebojna pomoč, navezanost na kraj in lokalno skupnost
bolj ali manj enotna, skladna podoba vasi
značilna je bivalna funkcija, večina prebivalcev je zaposlena v mestu
prisotne so proizvodne in storitvene dejavnosti
socialna in ekonomska neenotnost prebivalcev
večja individualnost, posameznik ni odvisen od drugih članov skupnosti
razlika v videzu starega in novega dela naselja
<NAZAJ
>NAPREJ220/320