Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Problemi velemest

Velika problema velemest sta velika gostota pozidave in pomanjkanje zelenih površin. Velika zgostitev prebivalstva na majhnem prostoru prinaša nov način bivanja, nove vedenjske in kulturne vzorce. Značilna je velika razslojenost prebivalstva, ki se odraža tudi v zgradbi mesta (prostorska segregacija).

V mestih so se izoblikovali:
  • geti: izolirani stanovanjski deli notranjega dela mesta, v katerem bivajo pripadniki iste manjšinske narodnosti ali vere (židovske, kitajske, turške četrti);
  • slumi: območja v notranjem delu mesta z zelo veliko gostoto prebivalstva, ki ima nizko izobrazbo in majhne dohodke; to je območje propadajočih hiš, kriminala in prostitucije;
  • stanovanjske četrti srednjega in višjega sloja prebivalstva: širijo se na mestnem obrobju, na nekdanjem podeželju (suburbanizacija). Tovrstna območja so na najbolj privlačnih delih, na primer ob obali, robu gozda ali pa imajo dober dostop do prometnega omrežja in nakupovalnih središč.

Kitajska četrt v Washingtonu (geto)

Slum v Etiopiji
Stanovanjska četrt v Chicagu, ZDA

Prenesi pojme v modrem okvirju v ustrezno polje.

V največjem barakarskem naselju v Aziji, Dhravi, živi na 28 m² tudi 14 ljudi, v Sloveniji ima tričlanska družina v povprečju 60 m² veliko stanovanje.
Izračunaj, kako velika je površina stanovanja na posameznika.

Dhravi: 2 m2 na osebo.
Slovenija: 20 m2 na osebo.
<NAZAJ
>NAPREJ226/320