Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

V mestnih (urbanih) naseljih živi več kot polovica ljudi na svetu. Mestno prebivalstvo najhitreje narašča v državah v razvoju. Za mestna naselja so značilni velika gostota prebivalstva, velika gostota pozidave in malo zelenih površin. V mestih so se razvile številne dejavnosti, ki jih opredeljujemo kot mestne funkcije.

Yokohama, najgosteje naseljeno mesto na svetu.

Mestotvorne funkcije mestu prinašajo dohodek: industrija, trgovina, obrt, bančništvo, zdravstvo in drugo.

Mestoslužne funkcije (komunala, mestni promet, oskrba in drugo) omogočajo normalno delovanje mesta.

Mesta v razvitem svetu imajo drugačno podobo kot mesta v razvoju. V notranjem mestu so:

  • poslovno središče,
  • stanovanjske četrti najpremožnejših meščanov,
  • geti in
  • marginalna naselja.

Na obrobju mesta nastajajo stanovanjske četrti srednjega sloja prebivalstva, trgovske, industrijske in obrtne cone. 

Za mesta držav v razvoju sta značilna nekontrolirano priseljevanje in gradnja barakarskih naseljih (favele, slumi) na obrobju mest.

Členitev mest v razvitem svetu

<NAZAJ
>NAPREJ228/320