Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Merjenje prostornine

Za določanje prostornine ali volumna raztopin uporabljamo umerjeno steklovino in laboratorijske pripomočke, ki omogočajo natančno, ponovljivo in hitro odmerjanje želenega volumna.

Merilne valje (med 5 mL in 5000 mL) uporabljamo za hitro odmerjanje volumna. Uporabljamo jih, kadar manjša natančnost pri določitvah volumna ne vpliva na rezultat eksperimentalnega dela, npr. pri dodajanju reagentov v prebitku.

Za natančnejše odmerjanje volumnov raztopin (od 0,1 L do 200 mL) uporabljamo pipete. Poznamo polnilne pipete, merilne pipete, birete in mikropipete. Za polnilne pipete je značilen razširjen osrednji del. Namenjene so za odmerjanje točno določenega volumna raztopine. Nasprotno pa lahko z merilno pipeto dodajamo poljubne prostornine raztopin ob manjši natančnosti dodatkov. Polnilne in merilne pipete so izdelane tako, da raztopina iz njih izteka popolnoma samodejno, zato pipet nikoli ne izpihavamo. Pri rokovanju s pipeto uporabimo nastavek za pipetiranje. Birete so merilne pipete, ki imajo na iztoku stekleni ali teflonski ventil, ki omogoča dodajanje majhnih volumnov, najpogosteje 0,1 mL ali 0,05 mL. Mikropipete so batne pipete, pri katerih iztisnjen zrak bata v plastičnem nastavku nadomesti ustrezen volumen raztopine. Merilno območje mikropipet je od 0,1 L do 5 mL.

Merilne bučke uporabljamo za natančno redčenje raztopin v območju med 5 mL in 2000 mL. Uporabljamo jih v kombinaciji s pipetami. 

Z laboratorijsko steklovino se boste podrobneje seznanili v poglavju o laboratorijskih pripomočkih.

Polnilna pipeta z nastavkom za pipetiranje

Segrevanje reakcijskih zmesi

Vodna kopel
Mnoge kemijske reakcije ne potekajo pri sobni temperaturi, zato je treba reakcijo izvajati pri povišani temperaturi. Segrevanje lahko izvajamo z Bunsenovim gorilnikom, z grelnimi ploščami ali pa z grelno blazino. Običajno ne segrevamo neposredno reakcijskih zmesi v steklovini, ampak pripravimo za segrevanje vodno kopel, kadar so potrebne višje temperature pa tudi oljno ali peščeno kopel.

V postopku priprave ekstraktov barvil iz naravnih virov smo uporabili vodno kopel.

<NAZAJ
>NAPREJ3/296