Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Kemija je temeljna naravoslovna veda, ki preučuje snovi, njihovo zgradbo, lastnosti in spremembe. Kemija sodi prav tako med eksperimentalne vede, ker uporablja eksperiment kot eno glavnih orodij za preučevanje.

Za potek kemijskih reakcij so poleg reaktantov zelo pomembni tudi eksperimentalnimi pogoji, npr. temperatura, tlak, katalizator ipd. 

Pri tehtanju je pomembno, da pred tehtanjem mase želene snovi izničimo maso steklovine (v kateri tehtamo snov), tako da jo na tehtnici stariramo. 

Za merjenje prostornine uporabljamo umerjeno steklovino, npr. merilne valje, pipete, merilne bučke. Merilni valj uporabljamo za manj natančno določanje prostornine v primerjavi s pipetami.

Za segrevanje uporabljamo Bunsenov gorilnik, grelne plošče ali grelne blazine. Običajno ne segrevamo neposredno reakcijskih zmesi v steklovini, ampak pripravimo za segrevanje vodno kopel, kadar so potrebne višje temperature pa tudi oljno ali peščeno kopel. 

<NAZAJ
>NAPREJ4/296