Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

Oglejte si slike in poiščite pravilne trditve.
A
B
C

11.

Poiščite vse pravilne trditve o molekuli BeCl2.

12.

Oglejte si model molekule A in dopolnite besedilo.

Model molekule A
Koliko veznih elektronskih parov ima osrednji atom v molekuli SF6? 6
Koliko neveznih elektronskih parov ima osrednji atom v molekuli SF6? 0
Vsota veznih in neveznih elektronskih parov na osrednjem atomu v molekuli SF6 = 6
Molekula SF6 ima oktaedrično obliko.
<NAZAJ
>NAPREJ116/296