Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Za lastnosti vode je pomembno, da ima molekula vode kotno obliko. Ovrednotite trditev. Če bi bila molekula vode linearne oblike, bi bila simetrična in bi bil njen dipolni moment enak nič. Voda ne bi bila polarna in imela bi povsem drugačne lastnosti.

Drži. Ne drži.
6.

Oglejte si modela molekule HCHO in molekule C2Cl4 v navideznem prostoru, in izberite nepravilno trditev.

Molekula HCHO Molekula C<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>

7.

Poglejte animacijo in dopolnite manjkajoče besede.Na animaciji so prikazane interakcije med molekulami, ki so stalni oz. permanentni dipoli. Vektor dipolnega momenta je usmerjen od bolj negativnega dela molekule k bolj pozitivnemu delu.
<NAZAJ
>NAPREJ127/296