Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Kemijsko reakcijo zapišemo tako, da zapišemo reaktante in produkte s kemijskimi simboli.

Nato označimo njihova agregatna stanja: trdno s, tekoče l ali plinasto g; če gre za vodno raztopino snovi, uporabimo oznako aq.

Enačbo nazadnje uredimo s koeficienti tako, da je število atomov vseh elementov na levi strani enačbe enako številu atomov na desni strani.

Reakcijo oksidacije (gorenja) metana lahko predstavimo tudi z modeli.

Oksidacija je reakcija s kisikom . Reakcijo preberemo tako: ena molekula metana z reagira z dvema molekulama kisika, nastanejo pa ena molekula ogljikovega dioksida in dve molekuli vode.

Koliko je vseh atomov na levi in na desni strani urejene enačbe reakcije?

<NAZAJ
>NAPREJ201/296