Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.
Vodik je najbolj pogost element v vesolju. V naravi prostega skorajda ni, najdemo ga v spojinah z drugimi elementi.

Vodik je tudi eden od možnih energentov, ki bodo v prihodnje zamenjali nafto v transportni industriji.

 

Eden od načinov pridobivanja vodika je iz ogljikovodikov z uporabo vodne pare.

Reakcija poteka v industriji pri visoki temperaturi in tlaku.

Uredite enačbo reakcije metana z vodno paro, pri čemer nastaneta ogljikov oksid in vodik.

CH4( g ) + H2O(g)CO (g) + 3 H2(g)

9.
Kalcijev hidroksid se veliko uporablja v gradbeništvu in prehrambeni industriji.

Uredite enačbo reakcije.

3 Ca(OH)2(s) + 2 H3PO4(aq) → Ca3(PO4)2(s) + 6 H2O(l)

10.
Najpogostejši element na Zemlji je kisik v obliki spojin, saj prispeva skoraj polovico mase našega planeta. Kisik je zelo reaktiven. Pri reakciji s kovinami nastanejo kovinski oksidi. Uredite enačbo reakcije nastanka aluminijevega oksida.

4 Al(s) + 3 O2(g) → 2 Al2O3(s)

Aluminij je najpogostejša kovina v zemeljski skorji. Je reaktiven, zato je vezan v spojine.

<NAZAJ
>NAPREJ204/296