Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reakcije z vodo, plamenske reakcije

Reakcije z vodo

Pri reakcijah alkalijskih kovin z vodo nastanejo hidroksidi in razvija se vodik. Pri tej reakciji je med alkalijskimi kovinami litij najmanj reaktiven. Natrij plava na vodi in se zaradi pri reakciji sproščene toplote stali. Nastane kroglica taline natrija, ki se giblje po površini vode.

Reakcija kalija pogosto poteče eksplozivno. Pri rubidiju in ceziju pa že sledovi vode povzročijo vžig in eksplozijo. Košček natrija in košček kalija smo dali v vodo. Po končani reakciji smo dodali indikator fenolftalein (indikator za baze).  

Plamenske reakcije

Ioni alkalijskih kovin obarvajo plamen plinskega gorilnika z značilno barvo. Platinasto žičko potopimo v raztopino soli alkalijske kovine in jo damo v plamen gorilnika, ki se obarva. Poskus lahko naredimo tudi tako, da na spojino alkalijske kovine nalijemo malo metanola in ga prižgemo. Litijeve spojine obarvajo plamen karminsko rdeče, natrijeve rumeno in kalijeve vijolično. Iz barve plamena lahko ugotovimo, katera alkalijska kovina je v vzorcu.

Dopolnite enačbe za reakcije.

2 K(s)  +  2 H2O(l)  →  2 KOH (aq )   +  H2 (g)

2 Li(s)  +  2 H2O(l)  →  2 LiOH (aq)   +  H2O (g)

<NAZAJ
>NAPREJ233/296