Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Ali drži naslednja trditev?

Pri reakciji alkalijskih kovin z vodo nastanejo hidroksidi in razvija se kisik.

Drži. Ne drži.
7.

Alkalijske kovine reagirajo s kisikom iz zraka. Katere spojine s kisikom pri tem nastanejo? a) Li2O, b) Na2O, c) K2O, č) Rb2O2, d) CsO2.

8.

Katera ugotovitev je pravilna za natrij in kalij?

9.

Ali drži naslednja trditev?

Hidroksidi alkalijskih kovin so ionske spojine. Njihove vodne raztopine so močno bazične.

Drži. Ne drži.
10.

Kateri delci so v trdnem natrijevem peroksidu?

11.
Natrij
Gori z rumenim plamenom.
Alkalijski hidroksidi
Ionske spojine.
Kalij

 


Pri reakciji s kisikom nastane superoksid.
Cezij
Hranimo ga v zataljenih ampulah.
Litij
Pri reakciji s kisikom nastane oksid.
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ238/296