Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek kationov in anionov

Atomi nimajo naboja. Iz atoma pa lahko z oddajanjem ali sprejemanjem enega ali več elektronov nastanejo delci z nabojem - ioni. Če atom sprejme elektrone, nastane ion z negativnim nabojem, imenujemo ga anion. Če atom odda elektrone, nastane ion s pozitivnim nabojem, imenujemo ga kation. Naboj iona zapisujemo desno zgoraj ob simbolu elementa; najprej napišemo arabsko številko, nato pa še znak + (za kation) oziroma znak - (za anion).

Kateri elementi tvorijo katione in kateri anione? Omejili se bomo na običajne ione. Na splošno velja, da kovine tvorijo katione, nekovine pa anione. Omenimo še vodik. Vodik lahko tvori pozitivni ion H+ in negativni ion H.

Na velikost naboja iona lahko sklepamo iz skupine periodnega sistema, v kateri je element. Oglejmo si najprej katione. Elementi 1. skupine tvorijo katione z nabojem 1+, elementi 2. skupine pa katione z nabojem 2+. Oglejmo si primera.

Kalij je element 1. skupine periodnega sistema − ima en valenčni (zunanji) elektron. Če atom kalija odda ta elektron, nastane kalijev ion (K+).

Kalcij je element 2. skupine periodnega sistema − ima dva valenčna elektrona. Če atom kalcija odda ta dva elektrona, nastane kalcijev ion (Ca2+).

Oglejmo si še anione. Elementi 17. skupine (VII. skupina po starejšem označevanju) tvorijo anione z nabojem 1−, elementi 16. skupine (VI. skupina po starejšem označevanju) pa anione z nabojem 2−. Oglejmo si primera.

Fluor je element 17. skupine periodnega sistema − do polne zunanje lupine mu manjka en elektron. Če atom fluora sprejme en elektron, nastane fluoridni ion (F).

Kisik je element 16. skupine periodnega sistema − do polne zunanje lupine mu manjkata dva elektrona. Če atom kisika sprejme dva elektrona, nastane oksidni ion (O2−).

Naboji ionov

Dopolnite besedilo o nastanku običajnih ionov navedenih elementov. Glejte primer.

Primer: Če atom kalija odda en e, nastane ion z nabojem 1+.

Če atom magnezija odda dva e, nastane ion z nabojem 2+ .
Če atom aluminija odda tri e, nastane ion z nabojem 3+ .
Če atom dušika sprejme tri e, nastane ion z nabojem 3- .
Če atom žvepla sprejme dva e, nastane ion z nabojem 2- .

<NAZAJ
>NAPREJ67/296