Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Kalijev klorat razpada pri segrevanju na kalijev klorid in kisik. Ta reakcija:

7.

Ustrezno označite $\Delta H^\text{o}_\text{r}$ k omenjeni reakciji.

CH4(s) + 2O2(g)$\rightarrow$ CO2(g) + 2H2O(g) $\Delta H^\text{o}_\text{r}$ = (>/<) < 0
8.

Standardna tvorbena entalpija vode ima vrednost:
$\Delta H^\text{o}_\text{tv}$(H2O(l)) = −286 kJ mol−1. Katera trditev je pravilna?

9.

Za neko kemijsko reakcijo je dan energijski diagram. Katera trditev o reakciji je pravilna?

10.

Standardna tvorbena entalpija vode ima vrednost:
$\Delta H^\text{o}_\text{tv}$(H2O(g)) = −242 kJ mol−1. Koliko toplote se sprosti pri reakciji, ki jo ponazarja naslednja enačba: 2H2(g) + O2(g) $\rightarrow$ 2H2O(g)?

<NAZAJ
>NAPREJ221/296