Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zakaj je vodik manj topen kot kisik? Zakaj je amonijak bolj topen kot kisik?

Onesnaževanje vode

Voda je zaradi dostopnosti in uporabnih lastnosti nepogrešljiva pri vseh vsakdanjih opravilih doma, v industriji, skratka povsod. V Sloveniji se 70 % vode uporablja v energetiki za hlajenje, 16 % je uporabimo kot pitno vodo, 14 % pa kot tehnološko vodo.

Pitna voda se v gospodinjstvih porabi za: kopanje in umivanje (32 %), sanitarije (32 %), pranje (14 %), pomivanje (7 %), čiščenje (4 %), kuhanje (7 %) in drugo.

Gospodinjstva najbolj onesnažujejo vodo s pranjem in s fekalijami. Voda, ki jo uporabljamo za pranje, raztaplja pralna sredstva, ki vsebujejo polifosfate, perborate in številne druge spojine, ki marsikje mimo čistilnih naprav onesnažujejo površinske vode.

Kmetijstvo vodo onesnažuje z umetnimi gnojili, ki so spojine dušika, fosforja in kalija. Ti trije elementi (NPK) so nujno potrebni za rast rastlin. Nitrati in amonijeve spojine se v vodi dobro topijo. Ob izlivu večjih količin umetnih gnojil v vodo se na površju potokov razvijejo rastline, predvsem alge. Odmrle rastline razgradijo bakterije, ki pri tem porabijo ves raztopljeni kisik, zato preostali organizmi v vodi umrejo.

Še bolj problematična so zaščitna sredstva (pesticidi), ki lahko zaidejo v podtalnico, ki je glavni vir pitne vode v Sloveniji.

Leta 1989 se je tako onesnaženje podtalnice zgodilo na Dravskem polju, ko je vsebnost pesticida − herbicida aloklora bila presežena 20- do 40-krat. Ptuj in okolico so s pitno vodo oskrbovali s cisternami.

Industrija je velik porabnik vode. Voda se lahko porablja zgolj za hlajenje, največkrat pa z vodo potekajo nekateri tehnološki procesi kot so pranje, raztapljanje, razredčevanje itd. Voda kot odlično topilo za anorganske snovi se tako bogati z različnimi solmi (različnimi kationi in anioni). Problematične so predvsem težke kovine, ki so pri večjih koncentracijah zelo strupene. Kovine lahko z vodo preidejo v človeški organizem in povzročajo mutacije.

<NAZAJ
>NAPREJ290/296