Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Eksperiment — sinteza poliestra

Cilji:

Spoznali boste razliko med linearnim poliestrom in zamreženim (prepletenim) poliestrom.

Potrebščine:

ftalanhidrid, natrijev acetat, etan-1,2-diol (glikol), propan-1,2,3-triol (glicerol), tehtnica, dve veliki epruveti, urni stekli, stojalo, gorilnik, mufe, prižeme

Zaradi varnosti poskus izvaja učitelj.

V dve veliki epruveti zatehtajte 2 g ftalanhidrida in 0,1 g brezvodnega natrijevega acetata. V eno epruveto dodajte 0,8 ml glikola, v drugo pa 0,8 ml glicerola. Epruveti vpnite v stojalo in počasi segrevajte do vrenja. Nato segrevajte še 3 minute. Ko se reakcijski mešanici ohladita, ju previdno prelijte na dve urni stekli. Opazujte viskoznost obeh produktov.

Modeli molekul

Model molekule<br>ftalanhidrida Model molekule<br>glikola Model molekule<br>glicerola

Razlaga rezultatov eksperimenta

Poliestre dobimo iz alkoholov, ki imajo vsaj dve hidroksilni funkcionalni skupini (−OH), in karboksilnih kislin, ki morajo imeti v molekuli tudi vsaj dve karboksilni skupini (−COOH). Reakcija je kondenzacijska polimerizacija. Pri poskusu smo uporabili alkohol etan-1,2-diol in ftalanhidrid. Nastali poliester je tekočina. Makromolekula tega poliestra je linearne (nitaste) oblike. 

Linearni poliester — shema reakcije
Ko je bil alkohol propan-1,2,3-triol, ki ima tri hidroksilne skupine, je potekla reakcija tudi preko srednje hidroksilne skupine. Nastala je bolj kompaktna, zamrežena struktura.
Zamreženi poliester — shema reakcije


<NAZAJ
>NAPREJ109/271